پیکسل چوبی (2)

پیکسل هاي سرامیکی گل (18)

پیکسل های آکواریومی (9)

پیکسل های چرمی (5)

پیکسل های خمیری (30)

پیکسل های سرامیکی رنگی (37)

پیکسل های سرامیکی فانتزی (16)

پیکسل های سرامیکی کرم قهوه ای (16)

پیکسل های سیلیکونی (1)

پیکسل های فلزی (6)

پیکسل های مخلوط (18)