برگ های تزئینی (2)

شکوفه ریز پارچه ای (12)

شکوفه های روبانی گروگرن (19)

گل حریر مرواریدی (10)

گل های پارچه ای (13)